Strukturovaná kabeláž

Jeden z dalších celků pro kompletaci elektroinstalace je strukturovaná kabeláž. Slouží výhradně pro přenos digitálních a analogových signálů. To znamená, že do strukturované kabeláže spadá rozvod počítačové síťě, příprava pro střešní anténu a satelit, pak následný rozvod STA/SAT po objektu, rozvod audio kabelů i kabelů pro přenos obrazu v HD kvalitě.
Základem je místo, kde bude uložena tato vysokofrekvenční technika, většinou to bývá speciálně pro to vyčleněný rozvaděč či přímo server. Odtud se paprskovitě vedou kabely na předem určená místa, kde se dobudoucna počítá s umístěním TV nebo stolního počítače. Do servru se pak umisťují komponenty jako switch pro LAN nebo aktivní rozbočovače pro rozvod anténního signálu. Zatímco u silového rozvodu jsou jasně dány typy vodičů, u strukturované kabeláže jich existuje celá řada. Liší se samozřejmě cenou a tím i kvalitou. Zde platí dvojnásobně, že když se podcení kvalita použitých kabelů, zcela určitě se to v budoucnu někde projeví. Pro prvky jako domácí telefon (záleží na typu přístroje) se běžně používají datové kabely v kategorii 5E, zde je zaručená přenosová rychlost do 100Mb/s a u počítačových rozvodů kde je kladen důraz na vysokorychlostní přenosy se používá kategorie 6, která zaručuje rychlost přenosu až do 1Gb/s.