Bleskosvod

Bleskosvod neboli jímací soustava či hromosvod je další samostatný prvek obvykle potřebný ke kolaudaci. Z pravidla se řeší hned na počátku výstavby novostavby. Do základové desky se podle projektu instalují zemniče, které pak slouží k napojení jímací soustavy na střeše. Neměla by chybět ani equipotencionální svorkovnice, ta je součástí hromosvodu a slouží k celkovému ochrannému pospojení neživých částí v objektu (PEN). Soustava jímačů, zemničů a přepěťových ochran tak zajišťuje hlavně ochranu osob, majetku a elektrických spotřebičů, které se v dnešní době stávají stále citlivějšími.