CERTIFIKÁTY A KVALIFIKACE

Základem je: OSVĚDČENÍ o složení zkoužky dle VYHL. 50/1978 §6,7,8,10
do 1000V i nad 1000V (poslední přezkoušení proběhlo 09/2017), opravňující k
práci na el. zař. pod napětím, dodavatelsky a tvorba PDE.

Od roku 2011 člen komory autorizovaných inženýrů a techniků.
Technika prostředí staveb -TE03-, spec.: elektrotechnická zařízení
ČKAIT č. 0011857


Stáhnutím a použitím tohoto otisku razítka bez vědomí oprávněného majitele se naplní skutková podstata trestného činu.

Dále pak:

Certifikát o proběhlém školení od společnosti LITES opravňující k projektování EPS.

Certifikát o proběhlém školení od společnosti INELS opravňující k montáži a
distribuci jejich výrobků.

Certifikát o proběhlém školení od společnosti YATUN opravňující k montáži a
distribuci systému Conrol4.

Certifikát o proběhlém školení od společnosti Jablotron opravňující k montáži a
distribuci jejich výrobků.

Certifikát o proběhlém školení od společnosti LOXONE opravňující k montáži a
distribuci jejich výrobků.

Certifikát o proběhlém školení opravňující k montáži a
distribuci výrobků systému PARADOX.

Certifikát o proběhlém školení od společnosti VIAKOM opravňující k montáži a
distribuci jejich výrobků.