Elektroinstalace

Elektroinstalace a hrubá kabeláž je na objektu poměrně složitá část. Klíčové je správné navržení komponentů na počátku díla, tím se zbavíme dosti značných problémů a víceprací před dokončením. To by měla řešit projektová dokumentace (PDE), která v tomto případě není až tak nákladná. Je lepší si také nechat zhotovit dokumentaci se statusem DPS (dokumentace k provedení stavby), která je vodítkem pro dodavatelskou firmu. Pro ty z Vás, co o elekroinstalaci máte jen kusé informace, si nejprve vysvětleme pár základních pojmů.

Na určitý mezistupeň se dostává Biolektroinstalace, které věnujeme malou samostatnou kapitolu.

Elektroinstalace se v dnešní době dělí na tyto druhy:
"elektroinstalace klasická"
"elektroinstalace inteligentní"

Elektroinstalace inteligentní má oproti klasické obrovskou výhodu dálkového řízení u web rozhraní ještě regulace a měření. Dělí se na další druhy v závislosti na způsobu dálkového připojení:
"elektroinstalace řízená pouze přes GSM bránu"
"elektroinstalace řízená jak přes GSM tak hlavně přes web rozhraní"

Elektroinstalace klasická

Je nejjednodušší, nejlevnější forma elektroinstalace složená pouze ze základních elektoinstalačních prvků jako jsou vypínače a zásuvky. Vypínače přímo ovládají předem dané světlo a není možné jednomu vypínači přiřadit i jinou funkci jako třeba ovládat jiné spotřebiče nezávisle na sobě. Dálkové řízení objektu vybaveného klasickou elektroinstalací je téměř vyloučeno. Například do rodinného domu bych tento druh nedoporučoval. V dnešní době, kdy máme na výběr nespočet podpůrných technologií na vytápění, klimatizaci, regulace světel, venkovních žaluzií, střešních oken, regulace bazénů, zavlažování zahrad, atd., se dálkové řízení přímo nabízí, ale klasická elektroinstalace to nedovoluje. Občas doporučuji klientům stavějící RD, aby kabeláž provedli zároveň v klasické a inteligentní instalaci. Následné dokončení se provede s klasickými ovladači, ale kabeláž je připravena pro případnou budoucí výměnu za inteligentní prvky. Výměna se pak provede bez jakéhokoliv zásahu do malby či omítek.

Elektroinstalace řízená pouze přes GSM bránu

Tato elektroinstalace je jakýsi mezistupeň mezi klasickou a plnohodnotnou inteligentní elektroinstalací. U této elektroinstalace je kabeláž provedena víceméně totožně jako u klasické elektroinstalce. Jen pro spotřebiče, které si investor přeje mít ovládané přes GSM, se připraví samostatné okruhy. Ty se pak přímo ovládají z hlavního rozvaděče. Řízení se řeší pomocí zaslání předem dané sms na určité telefonní číslo, pouze ve stavu zapnout/vypnout s velice základními údaji zpětné kontroly. Přitom řídíme předem danný spotřebič bez jakéhokoli náhledu na provádějící úkon. Nejčastěji to bývá ovládání elektrického kotle nebo elektrického podlahového topení či přímotopů před příjezdem domů nebo na chalupu. Tento způsob není moc pružný a využívá se spíše jen jako drobný doplněk.