Bioelektroinstalace

Na určitý mezistupeň se dostává bioelektroinstalace. Tato elektroinstalace zastává pouze malou část a implementuje se do většího celku klasické nebo inteligentní elektroinstalace. Její použití se uplatňuje tam, kde je nežádoucí výskyt elektromagnetických polí. Je všeobecně známo, že pokud je v kabelu napětí, vytvoří se okolo něho elektromagnetické pole a to může mít negativní účinky na lidské tělo, zvlášť u kojenců, dětí a citlivých osob. Elektromagnetické pole je měřitelné a například u zásuvky indikujeme toto pole až do vzdálenosti 50cm. Proto se vyrábějí speciální moduly, které monitorují okruhy velmi malým napětím (řádově v několika voltech) a pokud koncový uživatel zapne vypínač či vloží do zásuvky nějaký elektrický spotřebič, uzavře tím elektrický okruh. Jednotka to vyhodnotí jako AKCI a zapne do obvodu plných 230V AC. Jakmile se vypínač vypne, jednotka to opět automaticky zjistí a s úmyslným zpožděním cca 3 vteřin vypne daný okruh. Používá se to především u postelí v ložnicích a dětských pokojích, aby člověk nebyl i ve spánku vystaven těmto nežádoucím elektromagnetickým polím.